The Inhlangano Kahulumeni Womhlaba ukholelwa ekuphathweni komhlaba jikelele ngu uhulumeni womhlaba ukufeza ukuthula Emhlabeni, kanye neplanethi yethu sonke.

Sibona i- izizwe Ezihlangene Umhlangano Jikelele (Amazwe angamalungu ayi-193) njengesiqalo sikahulumeni womhlaba.

Lezi Amazwe we-193 kufanele ihlangane futhi yakhe uHulumeni Womhlaba wonke futhi yenze imithetho yomhlaba wonke yokuthuthukisa isintu neplanethi.

Umholi wawo wonke amazwe usenamandla kulo Hulumeni Womhlaba.

Ngokwesibonelo: Joe Biden kufanele imele USA kulo Hulumeni Womhlaba,

Boris Johnson kufanele amele IGreat-Brittain,

UVladimir Putin kufanele amele iRussia Federation futhi Xi Jinping kufanele amele China.

Abaholi bomhlaba kufanele ihlanganise futhi ithole izingxoxo / izingxoxo zokuthula zikwenze kube ngcono kuwo wonke umuntu osemhlabeni.

I-World Government Movement imele amalungelo alinganayo futhi ubulungiswa yabo bonke emhlabeni wonke.

Sikholelwa ukuthi uHulumeni Womhlaba uwukuphela kwesixazululo sokwenza ukuhleleka kule planethi, ukuphatha komhlaba ngabaholi bomhlaba ukudala iplanethi engcono.

Ngisho Albert Einstein wayengummeli woHulumeni Womhlaba wonke ukufeza ukuthula komhlaba.

Ayikho enye indlela yezimpilo ezingcono neplanethi engcono yethu sonke.

Uhulumeni Womhlaba Wonke (umhlangano jikelele weZizwe Ezihlangene)

UHulumeni Womhlaba uwukuphela kwesixazululo esinengqondo ezinkingeni zethu zomhlaba, yingakho sidale le nhlangano yomhlaba.

The Inhlangano Kahulumeni Womhlaba ikholelwa ukuthi kumele sihlangane ukuze sakhe ipharadesi eMhlabeni, ngakho-ke le nhlangano iyisiqalo esihle sokuhlanganisa izwe elingcono.

I-World Government Movement ikholelwa Esiprofethweni SeBhayibheli (u-Isaya 9: 6) lokho UJesu uzobusa uhulumeni womhlaba.

Siza ukudala umhlaba ongcono ngokujoyina Inhlangano Kahulumeni Womhlaba ngoba khulula futhi sabelane ngolwazi lwakho nokuhlakanipha kwethu izinkundla.

Ungaxhuma futhi wenze abangane abacabanga njengathi Amaqembu.

Lapho amalungu e-World Government Movement enamalungu amaningi, izwi lizwakala kakhulu ukubusa okungcono komhlaba ukudala umhlaba ongcono wawo wonke umuntu ophilayo.

Joyina i-World Government Movement futhi ube yilungu mahhala:

MASIDALE IZULU EMHLABENI!