The Intshukumo kaRhulumente weHlabathi ukholelwa kulawulo lwehlabathi ngu urhulumente wehlabathi ukufezekisa uxolo eMhlabeni, kunye neplanethi engcono kuthi sonke.

Siyabona amazwe adbeneyo INdibano yeZizwe eziManyeneyo (Amazwe angamalungu ali-193) njengokuqala korhulumente wehlabathi.

ezi Amazwe e-193 kufuneka imanyane kwaye yenze uRhulumente weHlabathi kwaye yenze imigaqo yehlabathi yokuphucula uluntu kunye nomhlaba.

Inkokheli yelizwe ngalinye isenamandla kulo Rhulumente weHlabathi.

Umzekelo: UJoe Biden kufuneka imele i-USA kulo Rhulumente weHlabathi,

UBoris Johnson kufuneka imele Omkhulu-waseBrittain,

UVladimir Putin kufuneka imele iRussian Federation kwaye Xi Jinping kufuneka imele iTshayina.

Iinkokheli zehlabathi Kufuneka simanyane kwaye sithethathethane ngoxolo / uthethathethwano ukuze kube ngcono kuwo wonke umntu osemhlabeni.

UMbutho kaRhulumente weHlabathi umele amalungelo alinganayo kwaye lungisa yabo bonke kwizinga lehlabathi.

Siyakholelwa ukuba uRhulumente weHlabathi sisisombululo kuphela sokwenza ucwangco kule planethi, kulawulo lwehlabathi ziinkokheli zehlabathi ukwenza iplanethi engcono.

nokuba Albert Einstein wayengummeli kaRhulumente wehlabathi ukuba afezekise uxolo lwehlabathi.

Ayikho enye indlela eya kubomi obungcono kunye neplanethi engcono kuthi sonke.

URhulumente weHlabathi (Indibano yeZizwe eziManyeneyo)

URhulumente weHlabathi sisisombululo esisengqiqweni kwimiceli mngeni yethu yehlabathi, yiyo loo nto sidale le ntshukumo yehlabathi.

The Intshukumo kaRhulumente weHlabathi ikholelwa ekubeni kufuneka simanyane ukuze senze iparadesi eMhlabeni, ke le ntshukumo sisiqalo esihle sokumanyanisa umhlaba ongcono.

Umbutho woRhulumente weHlabathi ukholelwa kwiSiprofeto seBhayibhile (u-Isaya 9: 6) ukuba UYesu uza kulawula urhulumente wehlabathi.

Nceda ukwenza ilizwe elingcono ngokujoyina Intshukumo kaRhulumente weHlabathi kuba khulula kwaye sabelane ngolwazi lwakho nobulumko bethu iiforam.

Unokudibanisa kwaye wenze izihlobo ezinomdla ofanayo kuthi amaqela.

Amalungu angakumbi oMbutho woRhulumente weHlabathi unelizwi elikhulu ulawulo olungcono lwehlabathi ukwenza umhlaba ongcono kuwo wonke umntu ophilayo.

Joyina uMbutho kaRhulumente weHlabathi kwaye ube lilungu mahala:

MASIDale IZULU EMHLABENI!